อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร - Khok Si Suphan, Sakonnakhon

พื้นที่ 212.00 km2 คำขวัญ วัดดอยเด่นเป็นสง่า งามโสภาสาวภูไท ถิ่นผ้าไหมเนื้อดี กล้าไม้มีศรีบ้านด่าน ทิวภูพานตระหง่านล้ำ วัฒนธรรมนำประชา