อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร - Phon Na Kaeo, Sakonnakhon

พื้นที่ 352.00 km2 คำขวัญ โพนนาแก้ว แนวหนองหาร บ้านดินดี เสนาะดนตรีพื้นเมือง งามประเทือง ประตูน้ำก่ำ วัฒนธรรมผ้าลายมุก