อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา - Khlong Hoi Khong, Songkhla

พื้นที่ 275.00 km2 คำขวัญ เมืองศิลปิน สนามบินนานาชาติ สวยสะอาดอ่างเก็บน้ำ เลื่องลือนามขุนคล่อง