อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา - Khuan Niang, Songkhla

พื้นที่ 208.00 km2 คำขวัญ แดนศิลปินศิลปะ สะพานสู่ท่าเรือใหญ่ ผักอนามัยบางเหรียง มีชื่อเสียงชายหาด