อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา - Na Thawi, Songkhla

พื้นที่ 619.80 km2 คำขวัญ เสน่ห์เมืองนาทวี ศรีวัดในวัง มนต์ขลังเขาน้ำค้าง รวยยางพารา เนื้อหนาขนุนทอง ลองกองมีชื่อ เลื่องลือสะเดาเทียม