อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา - Na Mom, Songkhla

พื้นที่ 92.47 km2 คำขวัญ นาหม่อมเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก รู้รักสามัคคี