อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา - Ranot, Songkhla

พื้นที่ 783.80 km2 คำขวัญ ทุ่งรวงทอง นองลูกตาล ตำนานแห่งเจดีย์ พื้นที่แหล่งนากุ้ง