อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา - Rattaphum, Songkhla

พื้นที่ 591.80 km2 คำขวัญ ถิ่นดินแดง แหล่งผลไม้ดก น้ำตกเจ้าฟ้า ภูผามีตำนาน ประตูผ่านสู่ชายแดน