อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา - Saba Yoi, Songkhla

พื้นที่ 852.81 km2 คำขวัญ ยางพันธุ์ดี มีร้อยภู ดูร้อยถ้ำ ฉ่ำน้ำไหล ลิกไนต์ดี สามัคคีเป็นเลิศ