อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา - Singhanakhon, Songkhla

พื้นที่ 228.00 km2 คำขวัญ ทะเลคู่ตระการ น้ำตาลเลิศรส เรืองยศวัฒนธรรม หัตถกรรมล้ำค่า เมืองท่าแดนใต้