อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา - Thepha, Songkhla

พื้นที่ 978.00 km2 คำขวัญ พระสามองค์คู่บ้าน ตระหง่านเกาะขาม หาดงามทรายขาว ข้าวแกงไก่ทอด รีสอร์ตเรียงราย