สตูล Satun

91 67 สต STN
สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
ใต้ กาหลง 297,163 2,729.86 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดสตูล