อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล - Khuan Kalong, Satun

พื้นที่ 412.90 km2 คำขวัญ แดนดอกกาหลง ถิ่นดงต้นปาล์ม งดงามน้ำตก มรดกธรรมชาติ ดารดาษขุนเขา