อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล - Khuan Don, Satun

พื้นที่ 199.03 km2 คำขวัญ สำเนียงโดดเด่น ร่มเย็นชลประทาน จำปาดะหอมหวาน อุทยานทะเลบัน ตลาดสัมพันธ์ชายแดน