อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล - Manang, Satun

พื้นที่ 207.80 km2 คำขวัญ ยาง ปาล์มป่า ดารดาษ ราษฎร์รักสามัคคี ถิ่นนี้มะนัง

ไทย
อังกฤษ
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์