สมุทรปราการ Samutprakan

11 42 สป SPK
ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม
กลาง ดาวเรือง 1,185,180 1,084.09 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ