สมุทรปราการ Samutprakan

คำขวัญ ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกดาวเรือง

ภูมิภาค กลาง ตัวย่อไทย สป ตัวย่ออังกฤษ SPK ISO TH-11 FIPS TH42 ประชากร 1,185,180 พื้นที่ 1,084.09 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เมืองสมุทรปราการ
Mueang Samut Prakan
13
บางเสาธง
Bang Sao Thong
3
บางเสาธงถิ่นชานเมือง รุ่งเรืองเศรษฐกิจ ผลผลิตการเกษตร เขตอุตสาหกรรม เลิศล้ำศาสนา รักษาวัฒนธรรม
บางบ่อ
Bang Bo
8
ถิ่นประมงเลื่องลือ ขึ้นชื่อปลาสลิด ศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ปาน สนุกสนานผะหมี ประเพณีแข่งเรือพาย หลากหลายอุตสาหกรรม ผู้นำการเกษตร
บางพลี
Bang Phli
6
ร่วมบุญบัวหลวง หวานมะม่วงน้ำดอกไม้ ไหว้หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ ยอดปลาสลิดบางพลี ผ่องปฐพีสุวรรณภูมิ
พระประแดง
Phra Pradaeng
15
ป้อมแผลงไฟฟ้า ราชานุสาวรีย์ ประเพณีสงกรานต์ หมู่บ้านชาวมอญ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ งามตระการวัดหลวง มะม่วงน้ำดอกไม้ ติดใจข้าวเม่าทอด สุดยอดกะละแม
พระสมุทรเจดีย์
Phra Samut Chedi
5