อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ - Bang Sao Thong, Samutprakan

พื้นที่ 130.89 km2 คำขวัญ บางเสาธงถิ่นชานเมือง รุ่งเรืองเศรษฐกิจ ผลผลิตการเกษตร เขตอุตสาหกรรม เลิศล้ำศาสนา รักษาวัฒนธรรม