อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ - Phra Pradaeng, Samutprakan

พื้นที่ 73.37 km2 คำขวัญ ป้อมแผลงไฟฟ้า ราชานุสาวรีย์ ประเพณีสงกรานต์ หมู่บ้านชาวมอญ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ งามตระการวัดหลวง มะม่วงน้ำดอกไม้ ติดใจข้าวเม่าทอด สุดยอดกะละแม