สมุทรสงคราม Samut songkhram

75 54 สส SKM
เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม
กลาง จิกทะเล 194,057 416.70 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดสมุทรสงคราม