สมุทรสงคราม Samut songkhram

คำขวัญ เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกจิกทะเล

ภูมิภาค กลาง ตัวย่อไทย สส ตัวย่ออังกฤษ SKM ISO TH-75 FIPS TH54 ประชากร 194,057 พื้นที่ 416.70 km2