สมุทรสาคร Samut sakhon

คำขวัญ เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ ดอกไม้ประจำจังหวัด: ไม่มี

ภูมิภาค กลาง ตัวย่อไทย สค ตัวย่ออังกฤษ SKN ISO TH-74 FIPS TH55 ประชากร 491,887 พื้นที่ 872.35 km2