สระบุรี Saraburi

คำขวัญ พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกแก้ว

ภูมิภาค กลาง ตัวย่อไทย สบ ตัวย่ออังกฤษ SRI ISO TH-19 FIPS TH37 ประชากร 617,384 พื้นที่ 3,582.63 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เฉลิมพระเกียรติ
Chaloem Phra Kiat
6
ต้นแบบทฤษฎีใหม่ วัดมงคลชัยพัฒนา สวนป่าพุแค สินแร่แหล่งอุตสาหกรรม งามล้ำห้วยหินขาว ประเพณีเก่า ชาวไทยวน
เมืองสระบุรี
Mueang Saraburi
11
พระพุทธฉายสูงค่า ครกหินชั้นดี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ล้ำสมัยเมืองชุมทาง
เสาไห้
Sao Hai
12
เสาตะเคียนคู่บ้าน ถิ่นข้าวสารพันธุ์ดี  ผ้าทอหลากสี ประเพณีเรือยาว
แก่งคอย
Kaeng Khoi
14
ชุมทางรถไฟ แควใหญ่ป่าสัก เพลินนักล่องแก่ง เป็นแหล่งอุตสาหกรรม คุณธรรมลือเลื่อง คือเมืองแก่งคอย
ดอนพุด
Don Phut
4
วิปัสสนาลือเลื่อง พระเครื่องหลวงพ่อเฮ็น ดีเด่นเครื่องจักสาน กล่าวขานเรื่องงูเห่า นกเขาขันเสียงดี ประเพณีกำฟ้า ปลามีชุกชุม
บ้านหมอ
Ban Mo
9
เผือกหัวโต แตงโมหวาน ถิ่นฐานอุตสาหกรรม นกน้ำทะเลเทียม
พระพุทธบาท
Phra Phutthabat
9
มะพร้าวเผาน้ำหวาน ปูนมาร์ล ชั้นดี พระพุทธบาทเป็นศรี ประเพณีตักบาตรดอกไม้
มวกเหล็ก
Muak Lek
6
เนื้อนุ่ม นมดี กะหรี่ปั๊บดัง คลังเครื่องหนัง วังรีสอร์ต ยอดน้ำตก
วังม่วง
Wang Muang
3
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งผลิตหมวกใบลาน หนาวสะท้านอากาศสวิตเซอร์แลนด์ แดนดอกทานตะวันบาน สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกป่าลานหินดาด
วิหารแดง
Wihan Daeng
6
เจดีย์พระคุณแม่ ธรรมชาติแท้ท่องไพร อ่างใหญ่ซับปลากั้ง อุโมงค์ทางรถไฟ บึงใหญ่หนองโพธิ์ ไข่โตส้มหวาน
หนองแค
Nong Khae
18
ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา
หนองแซง
Nong Saeng
9
มะม่วงมันต้นตำรับ เครื่องประดับโบราณ ชลประทานหลากหลาย ทางรถไฟ สู่อีสาน ศูนย์ตำนานวัฒนธรรม
หนองโดน
Nong Don
4
ประเพณีกำฟ้า ถิ่นผ้าเนื้อดี เผือกหอมมีชื่อ เลื่องลือองุ่นหวาน กล่าวขานไข่แดง แหล่งยาสมุนไพร