สระบุรี Saraburi

19 37 สบ SRI
พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง?? ""
กลาง แก้ว 617,384 3,582.63 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดสระบุรี