อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี - Muak Lek, Saraburi

พื้นที่ 681.40 km2 คำขวัญ เนื้อนุ่ม นมดี กะหรี่ปั๊บดัง คลังเครื่องหนัง วังรีสอร์ต ยอดน้ำตก