อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี - Wihan Daeng, Saraburi

พื้นที่ 204.50 km2 คำขวัญ เจดีย์พระคุณแม่ ธรรมชาติแท้ท่องไพร อ่างใหญ่ซับปลากั้ง อุโมงค์ทางรถไฟ บึงใหญ่หนองโพธิ์ ไข่โตส้มหวาน