อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี - Chaloem Phra Kiat, Saraburi

พื้นที่ 150.60 km2 คำขวัญ ต้นแบบทฤษฎีใหม่ วัดมงคลชัยพัฒนา สวนป่าพุแค สินแร่แหล่งอุตสาหกรรม งามล้ำห้วยหินขาว ประเพณีเก่า ชาวไทยวน