อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี - Sao Hai, Saraburi

พื้นที่ 118.00 km2 คำขวัญ เสาตะเคียนคู่บ้าน ถิ่นข้าวสารพันธุ์ดี  ผ้าทอหลากสี ประเพณีเรือยาว