อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี - Kaeng Khoi, Saraburi

พื้นที่ 801.10 km2 คำขวัญ ชุมทางรถไฟ แควใหญ่ป่าสัก เพลินนักล่องแก่ง เป็นแหล่งอุตสาหกรรม คุณธรรมลือเลื่อง คือเมืองแก่งคอย