สระแก้ว Sra kaeo

คำขวัญ ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกสุพรรณิการ์

ภูมิภาค ตะวันออก ตัวย่อไทย สก ตัวย่ออังกฤษ SKW ISO TH-27 FIPS TH80 ประชากร 485,632 พื้นที่ 7,195.93 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เขาฉกรรจ์
Khao Chakan
4
เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน
เมืองสระแก้ว
Mueang Sa Kaeo
8
หลวงพ่อทองคู่เมือง ลือเลื่อง น้ำตกปางสีดา ล้ำค่าธรรมชาติ แหล่งประวัติศาสตร์สระแก้ว-สระขวัญ สร้างสรรค์เกษตรอินทรีย์
โคกสูง
Khok Sung
4
ดินแดนแห่งตำนาน ปราสาทหินโบราณ ผ้าไหมพื้นบ้าน ยุทธการโนนหมากมุ่น
คลองหาด
Khlong Hat
7
เมืองไม้ผล คนชายแดน
ตาพระยา
Ta Phraya
5
งานประติมากรรมธรรมชาติ แหล่ง ประวัติศาสตร์โบราณ ตำนานเจ้าพระยา บดินทรเดชา ที่มาของนักสู้ ประตูสู่ อีสานใต้ จุดค้าขายชายแดนไทย-เขมร
วังน้ำเย็น
Wang Nam Yen
4
วังน้ำเย็นมีพระบรมสารีริกธาตุล้ำค่า แดนถ้ำน้ำตกสวย ร่ำรวยพืชเศรษฐกิจ แหล่งผลิตนมโค เติบโตด้วยรู้รักสามัคคี
วังสมบูรณ์
Wang Sombun
3
ถ้ำทานตะวันสุดสวย รวยพืชเศรษฐกิจ แหล่งผลิตโคนม นิยมเลี้ยงไก่พื้นเมือง
วัฒนานคร
Watthana Nakhon
11
ปราสาทห้วยพะใย น้ำเย็นใสเขื่อนพระปรง สักการะองค์นเรศวรเจ้า ไหว้หลวงพ่อขาวประจำปี แทนไมตรีด้วยข้าวหลาม พันธุ์ไม้งามสวนเฉลิมพระเกียรติ
อรัญประเทศ
Aranyaprathet
13
สุดแดนสยามบูรพา ย่านการค้าอินโดจีน ชนท้องถิ่นห้าชาติ พระสยามเทวาธิราชศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตผ้าทอมือ เลื่องชื่อแตงแคนตาลูป