สระแก้ว Sra kaeo

27 80 สก SKW
ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร?? ""
ตะวันออก สุพรรณิการ์ 485,632 7,195.93 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดสระแก้ว