อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว - Khlong Hat, Sra kaeo

พื้นที่ 417.08 km2 คำขวัญ เมืองไม้ผล คนชายแดน