อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว - Ta Phraya, Sra kaeo

พื้นที่ 642.35 km2 คำขวัญ งานประติมากรรมธรรมชาติ แหล่ง ประวัติศาสตร์โบราณ ตำนานเจ้าพระยา บดินทรเดชา ที่มาของนักสู้ ประตูสู่ อีสานใต้ จุดค้าขายชายแดนไทย-เขมร