ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

Ta Phraya, Ta Phraya, Sra kaeo

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ตาพระยา
ปางลาง
ตะโก
กุดเวียน
หนองไผ่
ป่าซอง
ห้วย
แก้วเพชรพลอย
นางาม
ทัพเซียม
กุดเตย
เนินสมบูรณ์
เนินสะอาด
เขาลูกช้าง
ทัพสยาม
บ่อน้ำใส
ร่มทอง