ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

Thap Sadet, Ta Phraya, Sra kaeo

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โคกเพร็ก
แสง์
เจียงดำ
โคกแจง
โคกทหาร
มะกอก
โคกสะอาด
น้อยพัฒนา
ร่มไทร
คลองแผง
คลองน้ำใส
ทัพเสรี