อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว - Wang Nam Yen, Sra kaeo

พื้นที่ 325.05 km2 คำขวัญ วังน้ำเย็นมีพระบรมสารีริกธาตุล้ำค่า แดนถ้ำน้ำตกสวย ร่ำรวยพืชเศรษฐกิจ แหล่งผลิตนมโค เติบโตด้วยรู้รักสามัคคี