อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว - Wang Sombun, Sra kaeo

พื้นที่ 383.50 km2 คำขวัญ ถ้ำทานตะวันสุดสวย รวยพืชเศรษฐกิจ แหล่งผลิตโคนม นิยมเลี้ยงไก่พื้นเมือง