อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว - Mueang Sa Kaeo, Sra kaeo

พื้นที่ 1,832.55 km2 คำขวัญ หลวงพ่อทองคู่เมือง ลือเลื่อง น้ำตกปางสีดา ล้ำค่าธรรมชาติ แหล่งประวัติศาสตร์สระแก้ว-สระขวัญ สร้างสรรค์เกษตรอินทรีย์