สิงห์บุรี Singburi

คำขวัญ ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี ดอกไม้ประจำจังหวัด: ไม่มี

ภูมิภาค กลาง ตัวย่อไทย สห ตัวย่ออังกฤษ SBR ISO TH-17 FIPS TH33 ประชากร 214,661 พื้นที่ 788.11 km2