อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี - Sam Chuk, Suphanburi

พื้นที่ 355.90 km2 คำขวัญ หลวงพ่อมุ่ยลือนาม หลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ ท่าจีนคือชีวิต แหล่งผลิตเกษตรกรรม วัฒนธรรมร่วมใจ ธารน้ำใสบึงระหาร