อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี - U Thong, Suphanburi

พื้นที่ 630.29 km2 คำขวัญ แหล่งรอยพระพุทธบาท เกียรติประกาศเรื่องทอผ้า เจ้าพ่อพระยาจักร ถิ่นรัก ไทยทรงดำ ถ้ำเสือพระดี มีคอกช้างดิน ถิ่นเก่าน้ำตก