อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - Kanchanadit, Surat thani

พื้นที่ 879.00 km2 คำขวัญ หอยใหญ่นางรม ชมวิทยาลัยฝึกลิง มากยิ่งกุ้งกุลาดำ งามล้ำพระไสยาสน์ พระพุทธบาทควรผดุง รุ่งเรืองเมืองท่าทอง