อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี - Chai Buri, Surat thani

พื้นที่ 440.70 km2 คำขวัญ เมืองชายแดน แผ่นดินปาล์ม งามถ้ำหอม แวดล้อมคุณธรรม