อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี - Phunphin, Surat thani

พื้นที่ 1,240.00 km2 คำขวัญ เมืองแม่น้ำสองสาย องค์นารายณ์ล้ำค่า เจ้าพระยาท่าข้าม ถิ่นงามสวนสราญรมย์ อุดมอัญมณีศรีวิชัย เกรียงไกรสะพานจุลจอมเกล้า