อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - Wiang Sa, Surat thani

พื้นที่ 427.60 km2 คำขวัญ ชุมชนเมืองโบราณ สืบสานศรีวิชัย ตลาดใหญ่การค้า ยางพาราชั้นดี มากมีไม้ผล ผู้คนมีน้ำใจ