อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี - Chaiya, Surat thani

พื้นที่ 1,004.63 km2 คำขวัญ พระบรมธาตุคู่เมือง รุ่งเรืองพุทธศาสน์ พุทธทาสปราชญ์โลก สวนโมกขพลาราม ลือนามศรีวิชัย ผ้าไหมพุมเรียง ทะเลเคียงหาดทราย แหล่งซื้อขายไข่เค็ม