สุรินทร์ Surin

32 29 สร SRN
สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม
อีสาน กันเกรา 1,381,761 8,332.01 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดสุรินทร์