สุรินทร์ Surin

คำขวัญ สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกกันเกรา

ภูมิภาค อีสาน ตัวย่อไทย สร ตัวย่ออังกฤษ SRN ISO TH-32 FIPS TH29 ประชากร 1,381,761 พื้นที่ 8,332.01 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เขวาสินรินทร์
Khwao Sinarin
5
เขวาสินรินทร์ ดินแดนหัตถกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญา ตระการตาผ้าไหม ระบือไกลประคำสวย ร่ำรวยประเพณี มีปราสาทโบราณ สืบสานเพลงกันตรึม
เมืองสุรินทร์
Mueang Surin
21
อำเภอเมืองสุรินทร์ ถิ่นจักสาน อุทยานพนมสวาย รวมใจหลักเมือง ลือเลื่อง ผ้าไหม หย่อนใจห้วยเสนง ครื้นเครง กันตรึมดี ไหว้พระชีว์หลวงปู่ดุลย์
โนนนารายณ์
Non Narai
5
ดินแดนเจ้าแม่โนนนารายณ์ ระบือไกลข้าวสารหอมมะลิ ปลื้มปีติการทำเกษตรอินทรีย์ มีทับหลังบ้านขุมดิน ท้องถิ่น งานบุญบั้งไฟ ประทับใจซิ่นไหมสุ่มเปล มนต์เสน่ห์เมืองโนนนารายณ์
กาบเชิง
Kap Choeng
6
กาบเชิงถิ่นคนดี เฉลิมราชกุมารีศรีสง่า ปราสาทธรรมชาติล้ำค่า แหล่งการค้าที่ช่องจอม
จอมพระ
Chom Phra
9
จอมพระเมืองเก่า เล่าลือปราสาทหิน ถิ่นงามวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม สะอาดใสลำน้ำชี เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ ก่อเกิดข้าวหอมมะลิ
ชุมพลบุรี
Chumphon Buri
9
ชุมพลบุรี เขตทุ่งกุลา เมืองปลาไหล ผ้าไหมสวย รวยข้าวมะลิหอม งามพร้อมลำน้ำมูล
ท่าตูม
Tha Tum
10
อำเภอท่าตูมน่าอยู่ ปลอดภัย ใช้วิถีเกษตรอินทรีย์ มีชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน
บัวเชด
Buachet
6
บัวเชดเขตธรรมชาติ ปราสาทค่าล้ำ งามถ้ำผาไทร ประทับใจเขาศาลา งดงามตาน้ำตกหลากหลาย ดื่มด่ำไวน์ผลไม้ป่า
ปราสาท
Prasat
18
ปราสาทเด่นสง่า ประชาสามัคคี ชื่อดีนามกระเดื่อง รุ่งเรืองวัฒนธรรม
พนมดงรัก
Phanom Dong Rak
4
ปราสาทเก่า ทิวเขางาม อ่างน้ำใส ใฝ่วัฒนธรรม
รัตนบุรี
Rattanaburi
12
รัตนบุรี เมืองพ่อศรีนครเตา พระเจ้าใหญ่วัดเหนือ งามเหลือพระโพธิ์ศรีธาตุ ใสสะอาดห้วยแก้ว เพริดแพร้วผ้าไหม ขนมจีนถูกใจ บุญบั้งไฟตระการตา ชาวประชาน้ำใจงาม
ลำดวน
Lamduan
5
ลำดวนสุรพินท์ ถิ่นผ้าไหมงาม ข้าวน้ำพร้อมพรัก อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สามัคคีมีน้ำใจ
ศรีณรงค์
Si Narong
5
ศรีณรงค์นามองค์เจ้าเมือง ถิ่นรุ่งเรืองไทยส่วย ลำห้วยสองสาย ยิ่งใหญ่บุญร่วมมิตร พืชเศรษฐกิจยางพารา
ศีขรภูมิ
Sikhoraphum
15
เมืองหลายภาษา หลากวัฒนธรรม ศิลปกรรมที่ล้ำลึก
สนม
Sanom
7
ศาลปู่ตาคู่บ้าน ดอกจานงามตา ล้ำค่าผ้าพื้นเมือง เลื่องลือประเพณี มากมีภูมิปัญญา ชาวประชามีน้ำใจ
สังขะ
Sangkha
12
สังขะเมืองสะอาด ปราสาทงดงาม ทับทิมสยาม 04 เขียวขจีป่าสน
สำโรงทาบ
Samrong Thap
10
สำโรงทาบเขตราบลุ่ม ชุ่มชื่นธรรมชาติ เด่นผงาดไก่สามสายพันธุ์ อัศจรรย์ เกษตรอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี มากมีหญิงงาม ลือนามอ่างเกาะแก้ว เพริศแพร้วริมห้วยกะลา