อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ - Kap Choeng, Surin

พื้นที่ 574.00 km2 คำขวัญ กาบเชิงถิ่นคนดี เฉลิมราชกุมารีศรีสง่า ปราสาทธรรมชาติล้ำค่า แหล่งการค้าที่ช่องจอม