อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ - Chom Phra, Surin

พื้นที่ 314.00 km2 คำขวัญ จอมพระเมืองเก่า เล่าลือปราสาทหิน ถิ่นงามวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม สะอาดใสลำน้ำชี เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ ก่อเกิดข้าวหอมมะลิ