อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ - Chumphon Buri, Surin

พื้นที่ 520.30 km2 คำขวัญ ชุมพลบุรี เขตทุ่งกุลา เมืองปลาไหล ผ้าไหมสวย รวยข้าวมะลิหอม งามพร้อมลำน้ำมูล