อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ - Tha Tum, Surin

พื้นที่ 643.30 km2 คำขวัญ อำเภอท่าตูมน่าอยู่ ปลอดภัย ใช้วิถีเกษตรอินทรีย์ มีชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน