อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ - Phanom Dong Rak, Surin

พื้นที่ 318.00 km2 คำขวัญ ปราสาทเก่า ทิวเขางาม อ่างน้ำใส ใฝ่วัฒนธรรม