อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ - Lamduan, Surin

พื้นที่ 301.00 km2 คำขวัญ ลำดวนสุรพินท์ ถิ่นผ้าไหมงาม ข้าวน้ำพร้อมพรัก อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สามัคคีมีน้ำใจ