อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ - Si Narong, Surin

พื้นที่ 410.00 km2 คำขวัญ ศรีณรงค์นามองค์เจ้าเมือง ถิ่นรุ่งเรืองไทยส่วย ลำห้วยสองสาย ยิ่งใหญ่บุญร่วมมิตร พืชเศรษฐกิจยางพารา